Säkerhet och personalens kompetens

Har alla apotek personal med farmacevtisk kompetens?

Ja, det är samma höga krav på personalens kompetens som tidigare. Minst en farmaceut ska finnas på apoteket när det är öppet.

Farmaceut kallas den som är behörig att arbeta som apotekare eller receptarie. Varje apotek ska också ha en läkemedelsansvarig apotekare eller farmacevt till förfogande med tillräcklig kompetens och erfarenhet för uppgiften, som ska se till att verksamheten uppfyller de krav som gäller.

https://apoteksv.se/zithromax/

Kommer patientsäkerheten att vara lika hög?

Sverige har idag en hög säkerhet vad gäller läkemedelsförsörjningen som givetvis ska behållas. Den nya lagstiftningen preciserar tydligt krav på kompetens, säkerhet och kvalitet. Läkemedelsverket kommer att även fortsättningsvis vara tillsynsmyndighet vad gäller handeln med läkemedel och vara den som utfärdar tillstånd att driva apotek.

Apotekspersonal som har hand om läkemedel eller ger dig råd har tystnadsplikt.

Kan jag lita på rådgivningen jag får på ett apotek?

Alla apotek kommer på samma sätt som i dag att tillhandahålla personlig rådgivning och läkemedelsinformation till sina kunder.

Alla apotek måste ha farmaceuter på plats när det är öppet och en läkemedelsansvarig farmaceut som ansvarar för driften av apoteket.

Apotekspersonal som har hand om läkemedel eller ger dig råd har tystnadsplikt.

Kan jag få svar på frågor om hur mina läkemedel kan kombineras på alla apotek?

Alla apotek kommer på samma sätt som i dag att erbjuda personlig rådgivning och läkemedelsinformation. Samma höga krav kommer att ställas på personalens utbildning och kunskap, oberoende av vem som äger apoteket. En eller flera farmaceuter ska alltid finnas på apoteket när det är öppet.

Vart kan jag ringa om jag vill få information om mina läkemedel?

Efter den 1 juli ansvarar Läkemedelsverket för oberoende läkemedelsinformationen till allmänheten via Nationella Läkemedelsupplysningen. Läkemedelsupplysningen nås via telefonnumret 0771-00 70 10. Tjänsten är öppen varje vardag klockan 00-17.

Hur känner jag igen ett godkänt apotek?

De apotek som vill sälja receptbelagda läkemedel söker tillstånd hos Läkemedelverket. Alla godkända apotek (även Internetapotek) ska använda den nya nationella apotekssymbolen.

https://apoteksv.se/generisk-amoxil/